Terms and condition

ONLINEYOGA AS

Vilkår og betingelser

Sist oppdatert: 12. april 2023


Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye før du bruker vår tjeneste.


Fortolkning og definisjoner

Fortolkning

Ordene med stor bokstav har definisjoner under følgende forhold.

Følgende definisjoner skal ha samme betydning uansett om de står i entall eller flertall.


Definisjoner

For formålene i disse vilkårene og betingelsene:


Applikasjon betyr programvaren som tilbys av selskapet og lastet ned av deg på et elektronisk enhet, kalt Onlineyoga.


Applikasjonsbutikk betyr den digitale distribusjonstjenesten som drives og utvikles av Apple Inc. (Apple App Store) eller Google Inc. (Google Play Store) der applikasjonen er lastet ned.


Affiliert betyr en enhet som kontrollerer, er kontrollert av eller er under felles kontroll med en part, hvor "kontroll" betyr eierskap til 50% eller mer av aksjene, egenkapitalinteressen eller andre verdipapirer som har stemmerett for valg av direktører eller annen ledelsesmyndighet.


Konto betyr en unik konto opprettet for deg for å få tilgang til vår tjeneste eller deler av vår tjeneste.

Selskap (referert til som enten "Selskapet", "Vi", "Oss" eller "Vår" i denne avtalen) refererer til ONLINEYOGA AS, Postboks 1020 Hoff, 0218 OSLO.


Land refererer til: Norge

Enhet betyr enhver enhet som kan få tilgang til tjenesten, for eksempel en datamaskin, en mobiltelefon eller et digitalt nettbrett.


In-app-kjøp refererer til kjøpet av et produkt, element, tjeneste eller abonnement gjort gjennom applikasjonen og underlagt disse vilkårene og betingelsene og/eller applikasjonsbutikkens egne vilkår og betingelser.


Tjeneste refererer til applikasjonen.

Abonnementer refererer til tjenestene eller tilgangen til tjenesten som tilbys på abonnementsbasis av selskapet til deg.


Vilkår og betingelser (også referert som "Vilkår") betyr disse vilkårene og betingelsene som utgjør hele avtalen mellom deg og selskapet om bruken av tjenesten.

Tredjeparts sosiale medietjenester betyr alle tjenester eller innhold (inkludert data, informasjon, produkter eller tjenester) levert av en tredjepart som kan vises, inkluderes eller gjøres tilgjengelige av tjenesten.


Du betyr personen som får tilgang til eller bruker tjenesten, eller selskapet eller annen juridisk enhet på hvis vegne en slik person får tilgang til eller bruker tjenesten, etter omstendighetene.


Anerkjennelse

Disse er vilkårene og betingelsene som styrer bruken av denne tjenesten og avtalen som gjelder mellom deg og selskapet. Disse vilkårene og betingelsene angir rettighetene og pliktene til alle brukere når det gjelder bruken av tjenesten.


Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du godtar og overholder disse vilkårene og betingelsene. Disse vilkårene og betingelsene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker tjenesten.


Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene. Hvis du er uenig i noen del av disse vilkårene og betingelsene, kan du ikke få tilgang til tjenesten.

Din tilgang til og bruk av tjenesten er også betinget av at du godtar og overholder selskapets personvernpolicy.


Vår personvernpolicy beskriver våre retningslinjer og prosedyrer for innsamling, bruk og offentliggjøring av dine personopplysninger når du bruker applikasjonen eller nettstedet, og informerer deg om dine personvernrettigheter og hvordan loven beskytter deg. Les nøye gjennom vår personvernpolicy før du bruker vår tjeneste.


Abonnementer

Abonnementsperiode

Tjenesten eller noen deler av tjenesten er kun tilgjengelig med et betalt abonnement. Du vil bli fakturert på forhånd på en tilbakevendende og periodisk basis (som daglig, ukentlig, månedlig eller årlig), avhengig av typen abonnementsplan du velger når du kjøper abonnementet.


Ved slutten av hver periode vil abonnementet ditt automatisk fornyes under nøyaktig samme vilkår med mindre du avbryter det eller selskapet avbryter det.


Avbestilling av abonnementer

Du kan avbryte fornyelsen av ditt abonnement enten gjennom kontoinnstillingene dine eller ved å kontakte selskapet.


Du vil ikke motta refusjon for gebyrene du allerede har betalt for din nåværende abonnementsperiode, og du vil kunne få tilgang til tjenesten frem til slutten av din nåværende abonnementsperiode.

Hvis abonnementet er gjort gjennom et In-app-kjøp, kan du avbryte fornyelsen av abonnementet ditt med applikasjonsbutikken.


Fakturering

Du skal gi selskapet nøyaktig og fullstendig faktureringsinformasjon, inkludert fullt navn, adresse, stat, postnummer, telefonnummer og gyldig betalingsmetodeinformasjon.


Hvis automatisk fakturering ikke skjer av en eller annen grunn, vil selskapet utstede en elektronisk faktura som indikerer at du må utføre betaling manuelt innen en bestemt frist, som angitt på fakturaen.


Hvis faktureringen av abonnementet er gjort gjennom et In-app-kjøp, håndteres all fakturering av applikasjonsbutikken og er underlagt applikasjonsbutikkens egne vilkår og betingelser.


Endringer i avgifter

Selskapet kan etter eget skjønn og når som helst endre abonnementsavgiftene. Enhver endring i abonnementsavgiftene vil tre i kraft ved utløpet av gjeldende abonnementsperiode.


Selskapet vil gi deg rimelig varsel på forhånd om enhver endring i abonnementsavgiftene slik at du har mulighet til å si opp abonnementet før endringen trer i kraft.


Dersom du fortsetter å bruke tjenesten etter at endringen i abonnementsavgiftene har trådt i kraft, godtar du å betale det endrede abonnementsbeløpet.


Refusjoner

Med mindre loven krever det, er betalte abonnementsavgifter ikke refunderbare.

Enkelte refusjonsforespørsler for abonnementer kan vurderes av selskapet på en sak-for-sak-basis og innvilges etter selskapets eget skjønn.


Hvis abonnementet er kjøpt gjennom et In-app-kjøp, vil applikasjonsbutikkens refusjonspolicy gjelde. Hvis du ønsker å be om en refusjon, kan du kontakte applikasjonsbutikken direkte.


In-app-kjøp

Applikasjonen kan inneholde In-app-kjøp som lar deg kjøpe produkter, tjenester eller abonnementer.

Mer informasjon om hvordan du kan administrere In-app-kjøp med enheten din, kan finnes i applikasjonsbutikkens egne vilkår og betingelser eller i hjelpeinnstillingene for enheten din.


In-app-kjøp kan kun brukes innenfor applikasjonen. Hvis du gjør et In-app-kjøp, kan det ikke avbrytes etter at du har startet nedlastingen. In-app-kjøp kan ikke byttes i kontanter eller annen valuta eller overføres på annen måte.


Hvis et In-app-kjøp ikke blir lastet ned eller ikke fungerer etter at det er lastet ned, vil vi etter å ha blitt oppmerksom på feilen eller blitt varslet om feilen av deg, undersøke årsaken til feilen. Vi vil opptre rimelig i å bestemme om vi vil gi deg et erstatningsin-app-kjøp eller utstede en patch for å reparere feilen. Under ingen omstendigheter vil vi kreve betaling for å erstatte eller reparere In-app-kjøpet.


Hvis vi er ute av stand til å erstatte eller reparere det relevante In-app-kjøpet eller er ute av stand til å gjøre det innen en rimelig tidsperiode og uten betydelig ulempe for deg, vil vi autorisere applikasjonsbutikken til å refundere deg et beløp opptil kostnaden for det relevante In-app-kjøpet.

Alternativt, hvis du ønsker å be om en refusjon, kan du kontakte applikasjonsbutikken direkte.


Endring av disse vilkårene og betingelsene

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene og betingelsene når som helst.


Hvis en revisjon er vesentlig, vil vi gjøre rimelige forsøk på å gi deg minst 30 dagers varsel før eventuelle nye vilkår trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring, vil bli avgjort etter vårt eget skjønn.


Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke vår tjeneste etter at disse revisjonene trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene og betingelsene.


Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, helt eller delvis, må du slutte å bruke nettsiden og tjenesten.


Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene og betingelsene, kan du kontakte oss:

Via e-post: support@onlineyoga.no


Skriftlig henvendelse kan sendes til vår registrerte adresse:

ONLINEYOGA AS Postboks 1020 Hoff, 0218 Oslo, Norway


Slutten av vilkår og betingelser.